Consulanti.eu

NVTI Consultanți – un colectiv tȃnăr şi ambițios, format din oameni cu pregătire de ȋnalt nivel, avȃnd o bogată experiență şi realizări remarcabile.
Atȃt ȋnainte cȃt şi după ce ne-am constituit ȋn această echipă, am dat viață unor proiecte importante şi pline de succes.
Dorința noastră de a cunoaşte şi de a face mereu mai mult şi mai bine ne-a determinat să nu refuzăm nicio provocare. Am ajuns astfel ȋn zone de lucru din cele mai diverse, extinzȃndu-ne mereu activitatea, dezvoltȃnd şi perfecționȃnd propria arie de expertiză.
Prin cartea noastră de vizită, confirmată de seriozitate şi profesionalism am devenit parteneri ai unor societăți şi instituții de referință. Am concretizat frumoase colaborări, am ȋnceput proiecte de anvergură şi ne propunem să rămȃnem mereu aceeaşi companie „de ȋncredere”.
Prin intermediul acestui website dorim să vă prezentăm o parte dintre serviciile şi colaborările pe care le putem oferi ȋn condiții optime, dar vă invităm să ne contactați pentru discutarea şi dezvoltarea oricărei idei!